Europees Hof voor de Rechten van de Mens
23378/15
(A.I. t. Zwitserland) Art. 3 EVRM - risico op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling - politieke opposanten - Soedan - afgewezen asielaanvraag - ontwikkeling politieke activiteiten in Zwitserland - refugié sur place - actieve deelname - schending art. 3 EVRM