Europees Hof voor de Rechten van de Mens
50364/14
(N.A. t. Zwitserland) Art. 3 EVRM - risico op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling - politieke opposanten - Soedan - afgewezen asielaanvraag - ontwikkeling politieke activiteiten in Zwitserland - refugié sur place - geen actieve deelname - geen schending art. 3 EVRM