Hof van Cassatie
P.17.0447.F
Detentie – opeenvolgende beslissingen – vernietiging eerste beslissing affecteert ook tweede beslissing - beroep tegen eerste beslissing niet zonder voorwerp – art. 5.4 EVRM - gegrond - cassatie