Nieuws

print
  • 9 oktober 2017

    De taalbereidheidsvoorwaarde wordt omgevormd tot een taalkennisvereiste. Vanaf 1-11-2017 moeten nieuwe sociale huurders aantonen dat zij binnen 1 jaar na de huurovereenkomst het taalniveau A1 voor Nederlands hebben.

  • 18 januari 2017

    Een nieuwe algemene verblijfsvoorwaarde in de Verblijfswet vereist van vreemdelingen dat ze inspanningen tot integratie leveren voor het behouden van hun verblijfsrecht. Anders kan DVZ een einde maken aan het verblijf. De concrete invulling van die nieuwe bevoegdheid van DVZ is nog onduidelijk.