Nieuws

print
 • 2 juli 2019

  Op 3 januari 2019 werd de Single Permit-richtlijn omgezet in Belgische regelgeving. Arbeidsmigranten die meer dan 90 dagen willen werken in België moeten sindsdien een gecombineerde vergunning aanvragen. Het Vlaamse gewest voerde begin 2019 meteen al een eigen arbeidsmarktbeleid in. Sinds 1 juni 2019 heeft ook het Waals gewest een eigen arbeidsmarktbeleid.

 • 2 juli 2019

  Sinds 17 juni 2019 levert de Vlaamse Dienst Economische Migratie onder bepaalde voorwaarden ambtshalve een nieuwe arbeidskaart en arbeidsvergunning af aan arbeidsmigranten wiens bestaande arbeidskaart B verstrijkt maar wiens verblijfskaart nog geldig is, in afwachting van het toekennen van een gecombineerde vergunning door DVZ.

 • 15 januari 2019

  Sinds 3-01-2019 is de procedure voor arbeidskaarten gewijzigd. Voor een arbeidsmigrant voor meer dan 90 dagen moet nu een gecombineerde vergunning voor arbeid en verblijf worden aangevraagd. Het Vlaams gewest heeft een nieuw arbeidsmarktbeleid over wie tewerkgesteld kan worden. De arbeidskaart C is vervangen door een toelating van rechtswege. Nieuwe modellen van verblijfsdocumenten vermelden de toegang tot werk.

 • 19 oktober 2015

  Handig overzichtsdocument geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over het traject van een asielzoeker, en de rechten van een vluchteling of subsidiair beschermde.