Wat zijn de richtlijnen van de Vlaamse overheid voor de inplanting en inrichting van een pleisterplaats en een woonwagenterrein?

De Vlaamse overheid heeft specifieke richtlijnen voor de inplanting en inrichting van pleisterplaatsen en openbare woonwagenterreinen. De richtlijnen kunnen als voorbeeld dienen voor particuliere woonwagenterreinen.

Pleisterplaats

Een pleisterplaats is niet ingericht voor permanent gebruik. Woonwagenbewoners moeten wel toegang hebben tot water en sanitair. Dat moet niet als vaste voorziening aanwezig zijn. Zo kan een waterkraan in de buurt gebruikt worden. Werftoiletten kunnen als sanitair dienen. De gemeente kan een plek toewijzen om huisvuilzakken te deponeren.    

Doortrekkersterreinen

Doortrekkersterreinen maken deel uit van de bebouwde omgeving van een stedelijke gebied of van een woonkern.

Aandachtspunten bij de inrichting:

 • Het terrein is ingepast in de bebouwde omgeving.
 • Er is genoeg privacy.
 • Het terrein is vlot toegankelijk voor woonwagens.
 • De infrastructuur bevat onder andere:
  • individuele of geclusterde standplaatsen
  • elektriciteit, drinkwater en lozingspunten in de buurt  van de standplaats
  • verharde en voldoende brede wegen met openbare verlichting
  • een of meerdere collectieve dienstgebouwen met sanitair en wasgelegenheid

Residentiële woonwagenterreinen

Comfortabel wonen is een belangrijke functie van een residentieel woonwagenterrein. Een residentieel terrein hoort thuis in een woongebied.  

Aandachtspunten bij de inrichting:

 • Het terrein wordt ingepast in de bestaande woonomgeving.
 • Het terrein is bij voorkeur klein: tien tot vijftien standplaatsen. Het is afgestemd op een groep bewoners tussen wie een grote samenhorigheid bestaat: bijvoorbeeld een familie of familietak.
 • Er is voldoende privacy voor de bewoners en voor de omwonenden.
 • Het terrein is vlot toegankelijk voor woonwagens. Autoverkeer op het terrein wordt beperkt. Er zijn parkeerplaatsen voor bezoekers.
 • Elke standplaats is ingericht voor één woonwagengezin. De standplaats beschikt over een eigen sanitaire unit.

De infrastructuur is duurzaam en bevat onder andere:

 • alle nutsvoorzieningen (drinkwater, gas, elektriciteit, riolering)
 • verharde wegen
 • openbare verlichting
 • standplaatsen die gedeeltelijk verhard zijn
 • parkeermogelijkheden

De (kandidaat-)bewoners worden zo vroeg mogelijk betrokken bij de inrichting van het residentieel terrein.

Hoe communiceer je over de opvang van rondtrekkenden of de aanleg van een woonwagenterrein?

Communicatie met de verschillende betrokken partijen is een belangrijk aandachtspunt bij de opvang van rondtrekkenden of de aanleg van een woonwagenterrein. Het vergroot de kans op een goedwerkend woonwagenterrein waar de bewoners zich goed voelen. En: communicatie neemt een deel van de weerstand bij de omwonenden weg.

Via de handleiding Wonen op wielen (hoofdstuk 1) kom je te weten hoe je de verschillende doelgroepen het best benadert, en waar je allemaal op moet letten.

Waarvoor kan je bij het Agentschap Integratie en Inburgering terecht?

Als gemeente, provincie en Vlaamse overheid kan je bij het Agentschap Integratie en Inburgering terecht voor:

 • Advies op maat. Bijvoorbeeld over de concrete aanpak bij de aanleg of het beheer van een woonwagenterrein
 • Informatie over woonwagenbewoners, of hoe andere gemeentes en provincies te werk gaan
 • Instrumenten en werkmodellen die je helpen om woonwagenterreinen en pleisterplaatsen in te richten en te beheren
 • Contact en uitwisseling met andere gemeentes of beheerders van woonwagenterreinen

Als lokaal bestuur kan je met je vragen ook terecht op de Helpdesk Woonwagenbewoners. Wat mag je verwachten? Een goed gedocumenteerd antwoord of een snelle en correcte doorverwijzing naar relevante contactpersonen of instanties.

 

Extra informatie