Wat is een domicilieadres?

Iedereen moet administratief bereikbaar zijn: voor de mutualiteit, de gemeentelijke instanties, de school, de kinderbijslag, het kiesregister. Daarom heeft iedereen een domicilieadres.

Meestal is dat het adres van de plaats waar je hoofdzakelijk verblijft. Het domicilieadres staat genoteerd in het gemeentelijk bevolkingsregister.

Wat is een referentie-adres?

Sommige woonwagenbewoners verblijven niet op een vaste plaats, ze verplaatsen zich regelmatig.

Zij mogen als domicilieadres zelf een adres kiezen, los van hun feitelijke verblijfplaats. In het gemeentelijk bevolkingsregister wordt dat adres aangeduid als referentieadres.

Dat betekent dat de ingeschreven persoon niet op dat adres verblijft en er geen bezittingen heeft. Hij of zij is er wel administratief bereikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een referentieadres mag de woonwagen of de caravan niet langer dan zes maanden per jaar op dezelfde plaats staan.

Verblijven woonwagenbewoners meer dan zes maanden per jaar met hun woonwagen op eenzelfde plaats, dan krijgen ze hun domicilieadres op dat adres.

Hoe bewijs je dat je in aanmerking komt voor een referentieadres?

Er wordt uitgegaan van de feitelijke toestand. Die kan de betrokken persoon aantonen aan de hand van elementen als:

 • bezit van een woonwagen
 • lokale registratie van het verblijf
 • betalingsbewijzen
 • getuigenissen

Welk adres komt in aanmerking als referentieadres?

Twee soorten adressen kunnen gekozen worden als referentieadres :

 • Het adres van een natuurlijke rechtspersoon (bv. een vriend, een familielid, een bereidwillig persoon, …)
 • Het adres van een vereniging of  sociale dienst. Daarvoor gelden wel de volgende bijkomende voorwaarden:
  • het is een vzw, een stichting of een vennootschap met sociaal oogmerk;
  • de vereniging heeft minstens vijf jaar rechtspersoonlijkheid;
  • de statuten van de vereniging vermelden een specifieke doelstelling: de vereniging verdedigt of behartigt onder meer de belangen van één of meer rondtrekkende bevolkingsgroepen.

De persoon of vereniging moet de inschrijving als referentieadres op zijn of haar adres aanvaarden.

De persoon of vereniging verbindt zich ertoe alle post of alle administratieve documenten, bestemd voor die persoon, naar dat adres te laten opsturen.

De wettelijke voorwaarden voor het referentieadres worden geregeld door een omzendbrief van 6 juli 2006. De omzendbrief bevat modelformulieren als bijlage.

Wanneer krijg je een voorlopig domicilieadres?

Een persoon wordt voorlopig ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters als:

 • de woonwagen of caravan meer dan zes maanden per jaar op een vaste plaats staat; 
 • en er problemen zijn, zoals de bouwvalligheid van de constructie of het ontbreken van een stedenbouwkundige vergunning.

In dat geval start de gemeente een procedure om die problemen op te lossen. Bijvoorbeeld door maatregelen op te leggen, vergunningen te verstrekken of door het gezin te verplichten te verhuizen.

De inschrijving wordt definitief:

 • als de procedure niet binnen de drie maanden is opgestart;
 • of als binnen de drie jaren geen einde is gesteld aan de onregelmatige toestand.

Waarvoor kan je bij het Kruispunt Migratie-Integratie en de integratiecentra terecht?

Als gemeente, provincie en Vlaamse overheid kan je voor advies op maat, bijvoorbeeld over de concrete toepassing van de wetgeving, terecht bij de Helpdesk Woonwagenbewoners van het Kruispunt M-I en de integratiecentra.

 

Extra informatie