Wat is een pleisterplaats?

Rondtrekkende gezinnen verblijven vaak op een pleisterplaats. Woonwagens kunnen er voor een korte periode staan, maar de plaats heeft eigenlijk een andere functie: een parking bijvoorbeeld of een ongebruikte weg. Omdat een pleisterplaats geen woonwagenterrein is, beschikt het niet over de uitgebouwde, permanente infrastructuur van een residentieel terrein of een doortrekkersterrein.

Wat is een doortrekkersterrein?

Doortrekkersterreinen zijn bedoeld en ingericht om er tijdelijk caravans te plaatsen. Ze hebben een aangepaste infrastructuur. Onder andere gemeenschappelijk sanitair.   

In het Vlaams gewest zijn er vier doortrekkersterreinen. Ze hebben een gemiddelde opvangcapaciteit voor 20 gezinnen. Ze mogen daar maximaal 2 à 3 weken verblijven.

Wat is een residentieel woonwagenterrein?

Residentiële woonwagenterreinen zijn terreinen waar woonwagengezinnen overwinteren of permanent verblijven. Het zijn gemeentelijke terreinen of particuliere familieterreinen.

Gemeentelijke terreinen

De gemeentelijke terreinen hebben een aangepaste infrastructuur. Zoals: verharding, afgebakende standplaatsen en een sanitair gebouw op elke standplaats.

Ongeveer de helft van de Vlaamse woonwagengezinnen kan er terecht.

De wachtlijsten voor de gemeentelijke woonwagenterreinen zijn erg lang, omdat het aantal standplaatsen niet is voorzien voor de aangroei van de woonwagenbevolking. 

Particuliere terreinen

Particuliere terreinen zijn kleiner en hebben niet dezelfde voorzieningen als een gemeentelijk terrein. Ze zijn vooral aangewezen voor bewoners tussen wie een zekere samenhang bestaat, meestal een familiale band.

De meeste particuliere terreinen raken helaas niet in orde met de nodige stedenbouwkundige vergunningen. Met grote woononzekerheid tot gevolg.   

Waarvoor kan je bij het Agentschap Integratie en Inburgering terecht?

Als gemeente, provincie en Vlaamse overheid kan je bij het Agentschap Integratie en Inburgering terecht voor:

  • Advies op maat. Bijvoorbeeld over de concrete aanpak bij de aanleg of het beheer van een woonwagenterrein
  • Informatie over woonwagenbewoners, of hoe andere gemeentes en provincies te werk gaan
  • Instrumenten en werkmodellen die je helpen om woonwagenterreinen en pleisterplaatsen in te richten en te beheren
  • Contact en uitwisseling met andere gemeentes of beheerders van woonwagenterreinen

Als lokaal bestuur kan je met je vragen ook terecht op de Helpdesk Woonwagenbewoners. Wat mag je verwachten? Een goed gedocumenteerd antwoord of een snelle en correcte doorverwijzing naar relevante contactpersonen of instanties.

 

 

Extra informatie