Op deze pagina vind je informatie over brugfiguren in een integratie- en inburgeringscontext.

Wat doet een brugfiguur?

Een brugfiguur zorgt ervoor dat twee partijen elkaar vinden, en maakt communicatie mogelijk tussen twee partijen.
Een brugfiguur werkt drempels weg.

De brugfiguur heeft een ondersteunende rol

Wie zijn de twee partijen?

 1. Voorzieningen
  Bijvoorbeeld: gemeentebesturen, VDAB, scholen, ziekenhuizen, OCMW’s
 2. Mensen met een migratieachtergrond.
  Bijvoorbeeld: de cliënt, de patiënt, de ouders, …

Wanneer wordt een brugfiguur ingezet (in een integratie- en inburgeringscontext)?

Brugfiguren werken in de volgende situatie :

 1. De twee partijen weten elkaar zonder hulp niet te vinden, of ze kunnen niet communiceren met elkaar.
 2. De oorzaak is een verschil. Minstens een van beide partijen ziet dat verschil als onoverbrugbaar.

Wat bedoelen we met ‘een verschil’? 

 • Voorbeelden zijn: verschillen in taal, visie, handelwijze.
 • Minstens één van de betrokkenen ziet de migratieachtergrond als de oorzaak van dat verschil. Maar de eigenlijke oorsprong kan bijvoorbeeld ook de sekse, de sociale klasse, het beroep zijn.

Drie types brugfiguren: A, B en C

A. sociaal tolken, sociaal vertalers, taalanalisten, …

Zij zijn neutraal en onpartijdig.

B. Toeleiders, toezichters van een woonwagenterrein, …

Zij verdedigen de belangen van de ene partij. Maar ze houden rekening met de belangen van de andere partij. Ze nemen dus geen advocatenrol op.

C. Intercultureel bemiddelaars, …

Zij zijn flexibel. Ze stellen zich ‘meerzijdig partijdig’ op: hun positie hangt af van de situatie en het doel.

 

Wie werkt als brugfiguur? 

 • sociaal tolken 
 • sociaal vertalers 
 • taalanalisten 
 • toeleiders 
 • woonwagenterreintoezichters 
 • brugfiguren onderwijs 
 • Roma-buurtstewards 
 • intercultureel bemiddelaars
 • intercultureel medewerkers
 • ondersteuningsteams allochtonen (OTA)
 • activeringsprojecten naar werk
 • gezinsondersteuners van Kind en Gezin.

Een brugfiguur inschakelen in jouw organisatie? Ga naar 'Organisaties en brugfiguren'

 

Werk je zelf als brugfiguur? Ga naar 'Informatie voor brugfiguren'

 

 

Extra informatie