Je bent een brugfiguur, want je werkt als:

 • sociaal tolk 
 • sociaal vertaler
 • taalanalist
 • toeleider
 • woonwagenterreintoezichter
 • brugfiguur onderwijs 
 • Roma-buurtsteward
 • intercultureel bemiddelaar
 • intercultureel medewerker
 • gezinsondersteuner van Kind en Gezin
 • in ondersteuningsteams allochtonen (OTA)
 • in activeringsprojecten naar werk

Voor jou is het belangrijk dat je opdracht en mandaat goed beschreven zijn. Dat er geen onduidelijke situaties zijn.

Deze vragen zijn van belang voor duidelijkheid in jouw job:

 • Waarvoor word je wel en niet ingezet?
 • Wat wordt van jou verwacht en wat niet?
 • Hoe neutraal moet je zijn?
 • Wiens belangen verdedig je?
 • Wat moet je kennen en kunnen om je werk goed te doen?

Competentieprofielen helpen om hierover duidelijk afspraken te maken. Competenties beschrijven wat iemand kent en kan. Het gaat over vaardigheden, kennis, houdingen.

Het Kruispunt Migratie-Integratie / Agentschap Integratie en Inburgering heeft competentieprofielen opgesteld. We deden dat  in overleg met werkgevers en verschillende soorten brugfiguren.

Een competentieprofiel is een overzicht van wat je moet kennen en kunnen voor een bepaalde functie.

 

Je vindt hier twee soorten competentieprofielen:

 1. Een profiel met alle competenties die gemeenschappelijk zijn voor alle soorten brugfiguren. Dat noemen we het generiek profiel voor brugfiguren in een integratie- en inburgeringscontext.

  Download de ‘Generieke competenties voor brugfiguren’

 2. Een specifiek profiel voor één type brugfiguren: de toeleiders. Het beschrijft de opdracht van de brugfiguur ‘toeleider’.

  Download de ‘Competenties van de toeleider’
Extra informatie