Op deze pagina vind je informatie voor werkgevers, coaches en opdrachtgevers van brugfiguren.

Veel organisaties nemen brugfiguren in dienst. Of ze schakelen regelmatig brugfiguren in om te communiceren met klanten met een migratieachtergrond.

Onze info-documenten ondersteunen je

Onze documenten helpen je met vragen als:

 • Is een brugfiguur het juiste antwoord op onze noden?
 • Hoe vind ik kandidaten met het juiste profiel?
 • Hoe baken ik de taken van mijn brugfiguur af? Welk mandaat geef ik hem of haar? Hoe begin ik aan een functieomschrijving?
 • Als werkgever of coach wil ik onze brugfiguur opvolgen en ondersteunen. Hoe doe ik dat het best?
 • Hoe help ik de brugfiguur om te groeien in zijn job?

Brugfiguur inschakelen via een andere organisatie?

Organisaties huren vaak een brugfiguur in voor tijdelijke opdrachten.

Wie doet zoal een beroep op brugfiguren?

 • scholen
 • ziekenhuizen
 • steden en gemeenten
 • OCMW’s
 • VDAB
 • huisartsen
 • CLB’s

Wat zijn de essentiële voorwaarden om een brugfiguur succesvol in te zetten?

Download onze ‘5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren’

 

Brugfiguur in dienst?

Je organisatie heeft een brugfiguur in dienst of wil er een aanwerven. Met welke factoren moet je rekening houden?

Download onze ‘10 praktische aanbevelingen voor werkgevers van brugfiguren’

 

Brugfiguur = superman?

Welke competenties verwacht je van brugfiguren? Wat moet je brugfiguur zoal kennen en kunnen?

We ontwikkelden competentieprofielen met gemeenschappelijke en specifieke competenties voor brugfiguren.

Opgelet: de profielen geven een beeld van een brugfiguur die volledig ingewerkt is. Na aanwerving is er altijd nog een leer- en ontwikkelingsproces nodig.

‘Generieke’ competenties

Deze competenties gelden voor alle brugfiguren in een integratie- en inburgeringscontext.

Waarbij kan dit document je helpen?

 • Bepalen welk type brugfiguur je nodigt hebt
 • Een brugfiguur aanwerven
 • Afspraken maken met een zelfstandige brugfiguur
 • Mandaat, functie en positie van je brugfiguur afbakenen
 • Het functioneren opvolgen
 • Een ontwikkelingstraject voor je werknemer uitstippelen.
 • Het gesprek aangaan met de brugfiguur zelf. Het is aan jou als werkgever om dit profiel door te geven aan je brugfiguren.

Download de ‘Generieke competenties voor brugfiguren’

 

Specifieke competenties

Er zijn ook specifieke competentieprofielen. Die beschrijven de opdracht van de verschillende soorten brugfiguren. Ze vullen de generieke profielen aan.

Wij maakten een profiel voor de competenties van de toeleider.

Voor wie is dit document bestemd?

 • voor toeleiders en coaches, als instrument voor werkgesprekken
 • voor toeleiders zelf: als overzicht van hun functie en de competenties die ze daarbij nodig hebben

Download de ‘Competenties van de toeleider’

 

Extra informatie