Erkenning van de lokale islamitische gemeenschap

De Vlaamse overheid erkent islamitische geloofsgemeenschappen op voordracht van de Moslimexecutieve.

Alleen erkende geloofsgemeenschappen kunnen steun krijgen van de overheid. Het provinciebestuur is bevoegd voor de materiële ondersteuning en het administratief toezicht van een erkende islamitische gemeenschap.

Om een beroep te kunnen doen op die ondersteuning moet de erkende islamitische gemeenschap een islamitisch comité oprichten: de islamitische tegenhanger van de kerkfabriek.

Het comité is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Het is verantwoordelijk voor de materiële organisatie, de werking en het beheer van de goederen van de eredienst.

De federale overheid is bevoegd voor de erkenning van erediensten en betaalt de wedden en de pensioenen van de bedienaars van de erkende erediensten.

Bij wie kunnen moskeeverenigingen terecht voor ondersteuning?

  • Het Kruispunt Migratie-Integratie verspreidt informatie en bundelt goede praktijken.
  • Moskeeverenigingen kunnen bij de integratiecentra terecht met vragen over hun erkenning. Integratiecentra hebben een louter informerende, adviserende en ondersteunende rol. Elke beslissing blijft in handen van de vereniging of gemeenschap.

 

Extra informatie