Overleden moslims worden meestal gerepatrieerd naar hun land van herkomst. Maar steeds meer moslims vragen om hier begraven te worden, dicht bij hun nabestaanden.

Gemeenten kijken daarom vooruit. Gedragen oplossingen worden mogelijk als gemeenten in gesprek gaan met hun lokale moslimgemeenschappen.

Openbare begraafplaatsen

In Vlaanderen zorgen gemeentebesturen voor openbare begraafplaatsen. Zo zijn alle inwoners zeker van een goede dienstverlening en een gelijkwaardige behandeling.
Lokale overheden zoeken naar aanvaardbare oplossingen, zodat iedereen begraven kan worden volgens zijn of haar eigen overtuiging en wilsbeschikking.

Een perk aanpassen

Gemeenten kunnen op een openbare begraafplaats een perk aanpassen aan de islamitische voorschriften.

 • Moslims worden op hun rechterzijde begraven, met het aangezicht in de richting van de stad Mekka.
 • Het graf wordt niet bedekt met een steen, wel met zand, gras of kiezels.
 • De aanduiding van het graf is meestal beperkt tot een eenvoudige steen of houten paal aan het hoofdeinde.
 • Zoals op andere delen van de begraafplaats, kan het perk omzoomd worden met groen.
 • De islam staat crematie niet toe.

Brochure ‘Islamitisch begraven in Vlaanderen’

 • Hoe kan een gemeente rekening houden met de begrafenisvoorschriften van moslims?
 • Hoe verloopt een begrafenis bij moslims?
 • Botsen islamitische voorschriften met de bestaande regelgeving?
 • Hoe kan een gemeente aangepaste graven inrichten?

Op al die vragen vinden lokale ambtenaren en bestuurders antwoord in de brochure ‘Islamitisch begraven in Vlaanderen, inspiratie voor lokaal overleg’ (Kruispunt Migratie-integratie, 2013)

Download de brochure 'Islamitisch begraven in Vlaanderen'

Bij wie kan ik terecht voor ondersteuning?

 • Het Kruispunt Migratie-Integratie verspreidt informatie, bundelt goede praktijken en stelt handleidingen samen.
 • De integratiecentra en -diensten kunnen gemeenten ondersteunen en in contact brengen met lokale moslimgemeenschappen.

Wil een gemeente voor graven zorgen die in overeenstemming zijn met de islamitische voorschriften? Dan is het essentieel om de lokale moslimgemeenschappen daarbij te betrekken.

Extra informatie