Offerfeest?

Het Offerfeest is het belangrijkste feest voor de moslims. Het vindt plaats twee maanden en tien dagen na het Suikerfeest op het einde van de ramadan.

De datum van het Offerfeest verandert elk jaar. De (richtinggevende) datum voor dit jaar is 23 september 2015.

Veel gezinnen offeren die dag een dier, meestal een schaap. Precies daarom vraagt het Offerfeest een goede organisatie. Want een dier slachten kan niet zomaar: slachten is aan allerlei regels onderworpen.

Rol van de lokale besturen?

Als lokaal bestuur kan je er mee voor zorgen dat het Offerfeest vlot verloopt. Je past de Europese, federale, Vlaamse en lokale regels toe. De belangrijkste regels hebben te maken met godsdienstvrijheid, dierenwelzijn, volksgezondheid, leefmilieu en de openbare orde.

Eén van de grootste knelpunten is het tekort aan slachtplaatsen, waar het offeren hygiënisch en diervriendelijk verloopt. Gemeenten ondersteunen en bewaken een goede organisatie en inrichting van tijdelijke slachtplaatsen. Sommige gemeenten organiseren zelf een tijdelijke slachtplaats, in samenwerking met de lokale moslimgemeenschap.

Handleiding organisatie Offerfeest

Hoe organiseer je het Offerfeest? Wat doe je met het afval? Hoe richt je een slachtvloer in? Mag je thuis slachten? Welke erkenning heb je nodig?

Op al die vragen vind je een antwoord in de handleiding ‘Organisatie van het islamitisch Offerfeest’De handleiding wordt elk jaar geactualiseerd.

Offerfeest digitaal forum

In 2012 lanceerde het Kruispunt Migratie-Integratie, samen met de integratiecentra, het 'Offerfeest digitaal forum'. Die interactieve website is bedoeld voor medewerkers van lokale besturen die nauw betrokken zijn bij de organisatie van het Offerfeest. Via het forum wisselen lokale besturen informatie en materiaal uit. 

Het digitaal forum is een beveiligde website. Wil je toegang? Heb je vragen over de inhoud? Neem contact op met Dirk Beersmans.

Waar vind je als lokaal bestuur ondersteuning?

  • Het Kruispunt Migratie-Integratie verspreidt informatie, bundelt goede praktijken en stelt handleidingen samen.
  • De integratiecentra ondersteunen lokale besturen bij het organiseren van het Offerfeest.
  • Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zorgt voor informatie om het Offerfeest in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen in het belang van mens en dier. Het FAVV controleert ook dat iedereen de regels naleeft in tijdelijke slachtplaatsen.

 

Extra informatie