Een probleem met je identiteits- of verblijfsdocumenten?

De bank weigert:

  • je nationale identiteitskaart of je paspoort
  • je elektronische verblijfskaart
  • een andere bijlage van het Verblijfsbesluit
  • een document over je adresgegevens

Ga dan eerst na of je misschien aan de hand van een ander document je identiteit of je adres kan aantonen. Mogelijks vind je een argument of document om de bank te overtuigen in de regelgeving over de identificatie.

Lees hier de regelgeving over identificatie

Als je een klacht bij de OmbudsFin overweegt, hou er dan rekening mee dat zijn advies niet bindend is. Bij een basisbankdienst is dat wel het geval. Daarom is het soms beter om bij een weigering onmiddellijk een basisbankdienst te vragen

Klik hier voor meer informatie over het indienen van een klacht bij de Ombudsfin

Vermoed je discriminatie?

Dan kan je contact opnemen met Unia. 

Een andere reden?

De bank is vrij om je al dan niet als klant te aanvaarden. Wil je toch een rekening, vraag dan de basisbankdienst.

Extra informatie