Je moet voldoen aan 3 voorwaarden:

  • wettig verblijven in België
  • behoeftig zijn
  • je gewoonlijke verblijfplaats in België hebben

Je leeftijd speelt geen rol.

Ook als minderjarige kan je een persoonlijk recht op maatschappelijke dienstverlening laten gelden. Ben je een niet-ontvoogde minderjarige, dan ben je handelingsonbekwaam en kan je niet zelf je rechten uitoefenen. Je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) oefent dan je recht in jouw naam uit. Wanneer je wettelijke vertegenwoordiger niet kan of wil optreden in jouw plaats, kan je je persoonlijk recht zelf uitoefenen. Je moet wel voldoende onderscheidingsvermogen hebben om te beseffen wat een aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening inhoudt. 

Als je de 3 voorwaarden vervult, dan mag het OCMW je steunaanvraag niet weigeren. Ook niet als je daardoor je verblijfsrecht dreigt te verliezen. Als het hebben van voldoende bestaansmiddelen een voorwaarde is om een vebrlijfsrecht te bekomen of te behouden, kan het uitoefenen van je recht op maatschappelijke dienstverlening ertoe leiden dat je verblijfsaanvraag wordt geweigerd of je verblijfsrecht wordt ingetrokken. Het OCMW moet je hierover inlichten zodat je op de hoogte bent van de risico's alvorens je een eventuele aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening indient.

Extra informatie