Er is constante rechtspraak die een aantal situatie van medische overmacht aanvaardt.

Het gaat om deze situaties van medische overmacht:

  • De onmogelijkheid om te reizen naar het herkomstland zonder je leven of fysieke integriteit ernstig in gevaar te brengen
  • Een noodzakelijke regelmatige opvolging van de gezondheidstoestand
  • Het risico dat, in geval van repatriëring naar het herkomstland, de continuïteit van de zorgen niet kan gegarandeerd worden (bijv. omwille van oorlog) of dat de behandeling minstens tijdelijk onderbroken zal worden
  • Het risico dat de adequate zorgen niet op een nuttige en efficiënte wijze kunnen worden verdergezet in het herkomstland
  • De concrete mogelijkheid van toegang tot zorgen, medische onderzoeken, behandelingen, medicatie in het herkomstland en de mogelijkheid om de kosten veroorzaakt door deze zorgen, medische onderzoeken, behandelingen en medicatie financieel te dragen. Het is mogelijk dat een behandeling op medisch vlak volkomen aanwezig is en de verzorging toegepast wordt of kan worden, maar dat die behandeling op economisch vlak niet concreet toegankelijk is, omdat ze omwille van zijn kostprijs zich beperkt tot een geringe populatie.