Er is medische overmacht wanneer je (Grondwettelijk Hof 30 juni 1999, nr. 80/99):

  • omwille van medische redenen
  • in de absolute onmogelijkheid verkeert
  • om gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten

De ‘absolute onmogelijkheid’ is de ‘onmogelijkheid om een adequate verzorging te krijgen in zijn land van herkomst of het land dat de betrokkene dient terug te nemen’ (Grondwettelijk Hof 21 december 2005, nr. 194/2005).

De OCMW’s moeten rekening houden met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Daarom wordt financiële steun soms toegekend.

In de memorie van toelichting van de Opvangwet staat een verwijzing naar het arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 juni 1999. Daarom wordt een verlenging van de opvang om medische redenen toegestaan.

Extra informatie