Vóór toekenning van je humanitaire regularisatie (9bis)

Je sociale rechten hangen af van de vraag of je de aanvraag indient vanuit wettig of vanuit onwettig verblijf. Die sociale rechten bepalen hoe je medische kosten worden betaald.

Aanvraag vanuit onwettig verblijf

Soms heb je recht op OCMW-maatschappelijke dienstverlening of (verlengde) materiële opvang.

Heb je recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW?

Dan heb je recht op een OCMW-tussenkomst voor de medische kosten, bij behoeftigheid. Die situatie doet zich uitzonderlijk voor.

Heb je geen recht op maatschappelijke dienstverlening?

Dan heb je meestal recht op dringende medische hulp, bij behoeftigheid. Die situatie doet zich meestal voor.

Heb je recht op materiële opvang?

Dan geeft of betaalt de steuninstantie je medische zorg. Het kan gaan over de volgende steuninstanties:

  • Fedasil
  • OCMW
  • De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

De DVZ betaalt je medische zorg als je in terugkeerbegeleiding bent en tijdens je verblijf in het open terugkeercentrum van Holsbeek. DVZ komt ook tussen voor de gezinnen met kinderen in onwettig verblijf die in een open woonunit verblijven.

Aanvraag vanuit wettig verblijf

Bij een aanvraag vanuit wettig verblijf, ga je na hoe je medische kosten betaald worden op basis van je verblijfsrecht.

Na toekenning van je humanitaire regularisatie (9bis)

Dan heb je recht op een publieke ziekteverzekering in België. Voor je aansluiting bij de publieke ziekteverzkering in België hoef je niet te wachten tot je je vreemdelingenkaart A hebt. Je bijlage 15 en de DVZ-beslissing volstaan. De bijlage 15 is een een voorlopig verblijfsdocument.

Soms komt het OCMW tussen voor zaken die je ziekteverzekering niet betaalt.

Extra informatie