Welk niveau Nederlands moet je hebben?

Een (kandidaat-)sociaal tolk moet het Nederlands heel vlot beheersen. Een B2-niveau (van het Europees Referentiekader voor talen) is minstens nodig om de infosessie sociaal tolken goed te kunnen volgen.

Volgend filmpje maakt duidelijk wat niveau B2 inhoudt:

Hoe toon je aan dat je het B2-niveau Nederlands hebt?

Drie mogelijkheden:

1. Je legt een van de volgende diploma’s of attesten voor (geen taaltest nodig):

 • een diploma secundair onderwijs van een Nederlandstalige school of instelling (in België, Nederland of Suriname). Bij het BSO is het derde jaar van de derde graad vereist
 • een diploma hoger onderwijs van een Nederlandstalige school of instelling (in België, Nederland of Suriname)
 • een attest gerechtstolken van de Lessius-Hogeschool
 • je bent geslaagd voor de screening gerechtstolken van de KU-Leuven, Campus Antwerpen
 • je bent geslaagd voor een van deze taalexamens van Selor:
  1/A (niveau: universiteit of hoger onderwijs lange type)
  2+/B (niveau: hoger onderwijs korte type)
  2/C (niveau: hoger secundair onderwijs).

Bezorg je diploma's of attesten aan de Dienst certificering sociaal tolken en vertalen:

 • per post: stuur een kopie van je diploma of attest naar het adres onderaan deze pagina.
 • per e-mail: scan je diploma of attest in, en mail het naar info[at]sociaaltolkenenvertalen.be

2. Je legt een attest of certificaat NT2 op B2-niveau voor (geen taaltest nodig):

Bezorg je attest of certificaat aan de Dienst certificering sociaal tolken en vertalen:

 • per post: stuur een kopie van je diploma of attest naar het adres onderaan deze pagina.
 • per e-mail: scan je diploma of attest in, en mail het naar info[at]sociaaltolkenenvertalen.be

3. Je legt een taaltest af.

 

Extra informatie

Agentschap Integratie en Inburgering, Dienst certificering sociaal tolken en vertalen

tel. 02-207 97 35: elke werkdag van 9 tot 12.30 uur

Kopie van diploma opsturen?
Agentschap Integratie en Inburgering. Dienst certificering sociaal tolken en vertalen
Tour & Taxis
Havenlaan 86C Bus 212
1000 Brussel