Wie kan een beroep doen op een sociaal vertaler?

De reguliere sociale en openbare dienst- en hulpverlening.

Met welk doel?

Communiceren met anderstalige cliënten.

Overzicht diensten en sectoren

 • openbare dienstverlening: OCMW, stedelijke dienst,…
 • tewerkstelling: VDAB, RVA,…
 • gezondheidszorg: ziekenhuis, revalidatiecentrum…
 • geestelijke gezondheidszorg: Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, psychiatrisch ziekenhuis,…
 • onderwijs: school, CLB,…
 • gezin en maatschappelijk welzijn: CAW, Kind & Gezin, bijzondere jeugdbijstand, samenlevingsopbouw,…
 • sociale huisvesting: sociaal verhuurkantoor, sociaal huisvestingsmaatschappij,…
 • integratie en inburgering
 • opvang asielzoekers: asielcentrum Fedasil, asielcentrum Rode Kruis, …
 • juridische sector: strafinstelling, justitiehuis,… (Niet: gerechtstolken)
 • preventie en veiligheid: politie,…
 • sociaal-culturele sector: zelforganisatie, volksontwikkeling,…

Is sociaal vertalen een geschikte oplossing voor jouw voorziening of dienst?

Hoe verloopt de samenwerking? Waar kan je terecht? Wat zijn de aandachtspunten? 

Download onze afsprakennota

Sluit een samenwerkingsovereenkomst met ons af

Extra informatie