Vooraf reserveren?

  • Een tolk ter plaatse moet je uiteraard vooraf reserveren.
  • Ook een telefoontolk kan je vooraf reserveren. Maar vaak kan je een telefoontolk ook meteen aan de lijn krijgen. Als er tenminste snel een tolk beschikbaar is voor de taal die jij vraagt.

Waar aanvragen?

Tot welke dienst moet je je wenden? Dat hangt af van je regio en je vraag. De gedetailleerde lijst van sociaal tolk- en vertaaldiensten wijst je de weg (zie onderaan).

Procedure?

De aanvraagprocedure kan verschillen van de ene sociaal tolkdienst tot de andere.

Wat je zeker moet vermelden:

  1. De organisatie en (deel)werking
  2. De naam en gegevens van de contactpersoon
  3. Het tijdstip
  4. Indien van toepassing: het adres waar het tolkgesprek moet plaatsvinden – zorg ervoor dat de tolk niet verdwaalt in je gebouw
  5. De taal die je wenst
  6. Het land en zo mogelijk de streek van herkomst van de cliënt/patiënt.
  • Geef aan waarover het gesprek zal gaan. Zo kan de sociaal tolk zich goed voorbereiden. Hij kijkt onder andere de terminologie vooraf na.
  • Geef een schatting van de duur van het gesprek. Een gesprek met een tolk duurt ongeveer de helft langer dan eenzelfde gesprek tussen twee Nederlandstaligen!

Hoe krijg ik vervolgens de telefoontolk aan de lijn?

Twee mogelijkheden:

1. Je hebt vooraf je tolk gereserveerd bij de sociaal tolkendienst.

Op afgesproken datum en uur bel je de tolkendienst weer op. Die schakelt je door met de gereserveerde telefoontolk.

2. Je wilt meteen een tolk inzetten.

Je belt de sociaal tolkendienst voor je aanvraag. Je blijft aan de lijn. De tolkendienst belt een geschikte tolk op en schakelt die met jou door.

Extra informatie