Voor een ontvankelijke 9bis-aanvraag, moet je een identiteitsdocument voorleggen. Of vrijgesteld zijn van een identiteitsdocument. 

Zonder identiteitsdocument of vrijstelling ervan is je aanvraag onontvankelijk.

Identiteitsdocument

Je voegt een identiteitsdocument als bijlage toe aan je verzoekschrift.

Je kan deze identiteitsdocumenten bijvoegen:

  • een internationaal erkend paspoort
  • een nationale identiteitskaart

De geldigheid van de identiteitsdocumenten mag al verlopen zijn. Dat staat in de omzendbrief van 21 juni 2007.

Vrijstelling van identiteitsdocument

Er zijn 2 vrijstellingen van identiteitsdocument:

  • Je asielaanvraag is nog niet definitief afgewezen: er is een lopend asielonderzoek of je ging in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of bij de Raad van State.
  • Je kan onmogelijk in België een identiteitsdocument verwerven. Je moet motiveren waarom en je moet bewijzen dat je alle mogelijke concrete stappen zette om een identiteitsdocument te verwerven in België, en dat het onmogelijk is. 

Tijdstip van beoordeling van het identiteitsdocument

De DVZ beoordeelt het identiteitsdocument op het moment van zijn beslissing (Raad van State 7 mei 2013, nr. 223.428).

Als je op het moment van de 9bis-aanvraag geen identiteitsdocument voorlegt, maar dat wel doet vooraleer de DVZ beslist, dan voldoe je aan de ontvankelijkheidsvoorwaarde. 

Het identiteitsbewijs is geen louter vormelijke voorwaarde, maar dient om de aanvrager te kunnen identificeren zodat de DVZ ook kan oordelen of er ‘buitengewone omstandigheden’ zijn om de 9bis-aanvraag in België in te dienen. Dat zijn allebei inhoudelijke voorwaarden om een ontvankelijke aanvraag te kunnen indienen. De overheid moet voor dergelijke inhoudelijke voorwaarden rekening houden met alle elementen van het aanvraagdossier én van de aanvullingen aan dat dossier voor de DVZ zijn beslissing neemt.

Tijdstip van beoordeling van de vrijstelling van het identiteitsdocument

De DVZ beoordeelt de vrijstelling van identiteitsdocument volgens de situatie op het moment van de aanvraag (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 25 november 2011, nr. 70.708).

Als je op het moment van de 9bis-aanvraag geen definitieve asielbeslissing hebt en je roept om die reden een vrijstelling van identiteitsbewijs in, dan ben je voor de 9bis-aanvraag vrijgesteld van het voorleggen van een identiteitsdocument. Ook als je op het moment van de beslissing van de DVZ een definitieve beslissing over je asieldossier hebt. De vrijstelling was op een geldige manier ingeroepen en je 9bis-aanvraag is en blijft dus ontvankelijk.

Maar wat na regularisatie? Dan kan de gemeente je wel vragen dat je voor de inschrijving in het vreemdelingenregister, en dus ook voor de aflevering van je vreemdelingenkaart, je identiteit bewijst. Anders staat je identiteit in België nog altijd niet vast, en dan worden de letters DECL vermeld voor je naam. Dat betekent dat je naamsvermelding gebaseerd is op je eigen verklaring en niet op een identiteitsbewijs.

De praktijk van de DVZ veranderde op deze punten al verschillende keren. Ook de rechtspraak is al in verschillende richtingen gegaan. Het is en blijft bijzonder belangrijk om een nationaal identiteitsdocument voor te leggen, als dat mogelijk is.

Extra informatie