De werkgever vraagt de hernieuwing van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart B aan. Ten laatste 1 maand voor het verstrijken van de huidige arbeidsvergunning en arbeidskaart B.

Een hernieuwing kan worden aangevraagd voor een tewerkstelling in eenzelfde functie al dan niet bij dezelfde werkgever.

Opmerking Kruispunt M-I: in de praktijk is de interpretatie van ‘eenzelfde functie’ nogal streng, waardoor het vaak moeilijk is bij een andere werkgever eenzelfde functie uit te oefenen.

Nodige documenten

  • Aanvraagformulier: dit is hetzelfde formulier als bij de eerste aanvraag en wordt door de werkgever ingevuld en ondertekend.
  • Inlichtingenblad: dit vraag je aan bij de gemeente en bevat informatie over de woonplaats, verblijfstitel,… van de werknemer.
  • Recente loonfiches: als bewijs van de voorgaande tewerkstelling.

Procedure hernieuwingsaanvraag

De procedure is dezelfde als bij de eerste aanvraag.

Extra informatie