Een arbeidskaart of -vergunning kan via aangetekende brief worden ingetrokken.

De arbeidsvergunning wordt ingetrokken wanneer:

 • de werkgever gebruik heeft gemaakt van bedrieglijke praktijken of onjuiste of onvolledige verklaringen heeft afgelegd
 • de tewerkstelling strijdig is met de openbare orde of veiligheid, of met de wetten en reglementen, of met de internationale overeenkomsten en akkoorden inzake indienstneming en tewerkstelling van werknemers van buitenlandse nationaliteit
 • de werkgever de wettelijke en reglementaire verplichtingen betreffende de tewerkstelling van werknemers niet nakomt
 • de werknemer niet is tewerkgesteld overeenkomstig de loon- en andere arbeidsvoorwaarden die gelden voor Belgische werknemers
 • de werkgever zich niet houdt aan de voorwaarden die aan de arbeidsvergunning verbonden zijn
 • de arbeidskaart van de werknemer wordt ingetrokken

De arbeidskaart wordt ingetrokken wanneer:

 • de werknemer gebruik heeft gemaakt van bedrieglijke praktijken of onjuiste of onvolledige verklaringen heeft afgelegd
 • de tewerkstelling strijdig is met de openbare orde of veiligheid, of met de wetten en reglementen
 • een negatieve beslissing werd genomen over het recht op of de machtiging tot verblijf van de werknemer
 • de werknemer zich niet houdt aan de voorwaarden die aan de toekenning van de arbeidskaart verbonden zijn
 • de arbeidsvergunning van de werkgever wordt ingetrokken

De beroepsmogelijkheden zijn dezelfde als deze na weigering van een arbeidsvergunning en arbeidskaart.

Extra informatie