Wat is een arbeidskaart B?

Arbeidskaart B specimen

Werken in loondienst

De arbeidskaart B is een toelating voor de werknemer om te werken in loondienst. Je kan met een arbeidskaart B geen vrijwilligerswerk of zelfstandige arbeid uitoefenen.

Bijzondere toelating

De arbeidskaart B is geen algemene toelating. De kaart geldt alleen voor één welbepaalde werkgever en voor één welbepaalde functie. Werken bij een andere werkgever of bij dezelfde werkgever maar in een andere functie, kan dus niet. Daarvoor moet je een nieuwe arbeidskaart B aanvragen.

Geldig voor 12 maanden

De arbeidskaart B is maximum 12 maanden geldig, maar is wel verlengbaar.

Toelating voor de werknemer

De arbeidskaart B is een toelating voor de werknemer. Niet voor de werkgever. Die moet een arbeidsvergunning hebben. De werkgever moet die voor zichzelf aanvragen. Als de arbeidsvergunning aan de werkgever wordt toegekend, wordt automatisch de arbeidskaart B aan de werknemer afgeleverd.

Toelating voor een werknemer in het buitenland

De arbeidskaart B geeft aan de werkgever de mogelijkheid om een werknemer aan te werven die nog niet in België is. Er zijn uitzonderingen: een arbeidskaart B kan in bepaalde gevallen ook worden toegekend aan vreemdelingen die al in België zijn.

Startpunt tewerkstelling

De tewerkstelling mag pas starten op het moment dat de werkgever een arbeidsvergunning heeft en de werknemer een arbeidskaart B.

Wat is een arbeidsvergunning?

De werkgever heeft een arbeidsvergunning nodig. Dit is een toelating om een vreemde werknemer te werk te stellen.

Wanneer moet de werkgever een arbeidsvergunning aanvragen?

De werkgever moet een arbeidsvergunning aanvragen wanneer de werknemer een arbeidskaart B nodig heeft om te werken. De werkgever vraagt de arbeidsvergunning aan voor zichzelf. Als die wordt toegekend, wordt automatisch ook de arbeidskaart B aan de werknemer toegekend.

Voor een werknemer met een arbeidskaart C of A of een werknemer die vrijgesteld is van arbeidskaart, moet de werkgever geen arbeidsvergunning aanvragen.

De gemeenschappelijke arbeidsvergunning (nog niet in werking)

De gemeenschappelijke arbeidsvergunning laat een werkgever toe om meer dan één vreemde werknemer tewerk te stellen. Het is een uitzondering op de regel dat voor elke werknemer afzonderlijk een arbeidsvergunning moet aangevraagd worden.

Deze mogelijkheid werd voorzien voor grote groepen van vreemde werknemers die tegelijk tewerkgesteld worden. Bijv. circusgezelschappen of orkesten.

Als de werkgever een gemeenschappelijke arbeidsvergunning heeft, is het niet nodig dat de werknemers een arbeidskaart B hebben. Zij hebben enkel een kopie van de gemeenschappelijke arbeidsvergunning nodig.

De gemeenschappelijke arbeidsvergunning staat in de wet, maar het is nog wachten op een koninklijk besluit ter uitvoering van de wet. In de praktijk komt de gemeenschappelijke arbeidsvergunning dus nog niet voor.

 

Extra informatie