Werken als werknemer

Eerste 12 maanden: knelpuntberoepen

Als je als derdelander in een andere EU-lidstaat een geldige EG-verblijfsvergunning als langdurig ingezetene hebt gekregen, kan je in België werken met een arbeidskaart B. Je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek in knelpuntberoepen. Door deze vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek, zal de arbeidskaart B voor een knelpuntberoep makkelijk worden toegestaan. Dat staat in artikel 9, 20° van het koninklijk besluit van 9 juni 1999.

Je kan natuurlijk ook volledig vrijgesteld zijn van arbeidskaart als je onder een van de categorieën van artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 valt.

In 2006 bepaalde elk gewest een lijst met 'moeilijk in te vullen vacatures'. Als je als langdurig ingezetene bijvoorbeeld in Vlaanderen wilt werken, ben je enkel vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek als het beroep op de Vlaamse knelpuntberoepenlijst staat.

Deze lijsten werden sinds 2006 niet meer aangepast. De Waalse knelpuntberoepenlijst en die van de Duitstalige gemeenschap werden nooit officieel gepubliceerd.

Na 12 maanden tewerkstelling in België: vrijstelling van arbeidskaart

Na minimum 12 maanden ononderbroken tewerkstelling in een knelpuntberoep in België, ben je als langdurig ingezetene vrijgesteld van arbeidskaart.

Sommige periodes worden gelijkgesteld met periodes tewerkstelling:

  • periodes van gehele arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een beroepsziekte
  • een arbeidsongeval 
  • een ongeval op weg naar en van het werk

Dat staat in artikel 2, 35° van het koninklijk besluit van 9 juni 1999.

Werken als zelfstandige

Je kan werken als zelfstandige als je een beroepskaart hebt aangevraagd én verkregen.

 

Extra informatie