Werken als werknemer

Er zijn geen speciale regels voor niet-begeleide minderjarigen.

Je moet dus de gewone regeling volgen. Je statuut zal bepalen of je mag werken en of je een arbeidskaart nodig hebt.

Vooral de regels over alternerend leren en werk tijdens de schoolvakanties zijn van belang.

Werken als zelfstandige

Ook hier zijn geen speciale regels voor niet-begeleide minderjarigen.

Je moet de gewone regeling volgen. Je statuut zal bepalen of je als zelfstandige aan de slag kan en of je een beroepskaart nodig hebt.

Verbod op kinderarbeid

Er zijn een aantal internationale verdragen die een verbod op kinderarbeid instellen: het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van 1966, het Verdrag ter bescherming van de rechten van het kind van 1989. Ook de arbeidswet van 1971 verbiedt kinderarbeid.

Volgens deze bepalingen mogen kinderen die jonger zijn dan 15, of die nog onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht, niet werken.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar, hangt je recht op werken af van het verblijfsstatuut dat je als niet-begeleide minderjarige hebt.

Extra informatie