Tijdens de procedure

Als werknemer

Je kan werken met een arbeidskaart C. Maar enkel als je een attest van immatriculatie of een elektronische A kaart hebt gekregen. Dus niet als je alleen nog maar een bijlage 15 hebt gekregen.

Als zelfstandige

Van zodra je een attest van immatriculatie of een elektronische A kaart hebt gekregen, mag je als zelfstandige werken als je een beroepskaart hebt. Je zal alleen een beroepskaart krijgen als er geen buitensporige investeringen nodig zijn voor je activiteit. Dit omdat het verloop van je procedure nog onzeker is. 

Na een positieve beslissing

Als werknemer

Je kan werken zonder arbeidskaart. Je krijgt als erkend 'slachtoffer mensenhandel' immers een verblijfsrecht van onbeperkte duur en een elektronische B kaart.

Als zelfstandige

Je kan als zelfstandige werken zonder beroepskaart. Je krijgt als erkend 'slachtoffer mensenhandel' immers een verblijfsrecht van onbeperkte duur en een elektronische B kaart.

 

Extra informatie