Als je in België een verblijfsrecht krijgt op basis van studies, dan wordt je studie geacht je hoofdbezigheid te zijn. Je kan in bepaalde gevallen wel werken.

Werken tijdens het schooljaar

Als student kan je tijdens het schooljaar werken met een arbeidskaart C. Maar je mag maar 20 uur per week werken, omdat je studie je hoofdbezigheid moet zijn. Enkel als je je verblijfsrecht in België hebt gekregen op basis van studies, kan je van deze bepaling gebruik maken.

Werken tijdens de schoolvakanties

Tijdens de officiële schoolvakanties kan je werken. Je bent vrijgesteld van arbeidskaart. Enkel als je je verblijfsrecht in België hebt gekregen op basis van studies, kan je van deze bepaling gebruik maken.

Elke onderwijsinstelling houdt een kerstvakantie, paasvakantie en grote vakantie. Daarnaast beslist de onderwijsinstelling zelf of ze nog andere vakanties inlast.

Verplichte stages

Als je een verplichte stage in België moet volgen voor je studies in België, in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland, dan ben je vrijgesteld van arbeidskaart. Deze vrijstelling heb je ongeacht je verblijfsstatuut. Dus ook als je geen wettig verblijf in België hebt.

Leren en werken

Als je een opleiding 'leren en werken' volgt (ook wel alternerend leren genoemd), dan ben je vrijgesteld van arbeidskaart voor het onderdeel werken.

Het koninklijk besluit van 9 juni 1999 bepaalt dat je als minderjarige kan instappen in het traject leren en werken, ongeacht of je op dat moment een verblijfsrecht hebt of niet. Het koninklijk besluit bepaalt ook dat je als meerderjarige alleen kan instappen in een traject leren en werken als je op dat moment een wettig verblijf hebt.

De vraag stelt zich wat er gebeurt als een minderjarige meerderjarig wordt of als een meerderjarige tijdens zijn opleiding 'leren en werken' zijn verblijfsrecht verliest. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) interpreteert de wettelijke bepalingen als volgt:

  • Als je als minderjarige in het traject instapte, kan je ook als meerderjarige, vrijgesteld van arbeidskaart, verder blijven werken tot het einde van je opleiding. Ongeacht of je een verblijfsrecht hebt of niet.
  • Als je als meerderjarige met een verblijfsrecht in het traject instapte en je verliest je verblijfsrecht, mag je niet verder blijven werken tot het einde van je opleiding zonder arbeidskaart. Je kan dan ook geen arbeidskaart aanvragen. Je kan je tewerkstelling in het kader van 'leren en werken' dus niet verderzetten.  

 

Extra informatie