Tijdens de procedure

Werken als werknemer

Tijdens de procedure voor een humanitaire regularisatie (9bis) heb je geen toelating om te werken.

Je hebt dan overigens ook geen recht op verblijf. Tenzij op basis van een andere procedure dan een humanitaire regularisatie (9bis).

Werken als zelfstandige

Tijdens de procedure voor een humanitaire regularisatie (9bis) heb je geen toelating om te werken als zelfstandige.

Je hebt dan overigens ook geen recht op verblijf. Tenzij op basis van een andere procedure dan een humanitaire regularisatie (9bis).

Positieve beslissing: tijdelijk verblijfsrecht

Werken als werknemer

Als de DVZ je humanitaire regularisatie (9bis) toestaat en je een tijdelijk verblijfsrecht toekent, dan krijg je een elektronische A kaart. Je mag dan alleen werken als de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de verlenging van je tijdelijk verblijfsrecht uitdrukkelijk afhankelijk maakt van het vinden van werk. Je kan dan een arbeidskaart C aanvragen.

Als de DVZ die voorwaarde van werk niet opneemt in de beslissing, dan mag je niet werken. Je kan dus geen arbeidskaart C aanvragen. Kijk na of je kan werken als arbeidsmigrant met een arbeidskaart B. Het is veel moeilijker om een arbeidskaart B te krijgen dan een arbeidskaart C.

Werken als zelfstandige

Als de DVZ je humanitaire regularisatie (9bis) toestaat en je een tijdelijk verblijfsrecht toekent, dan krijg je een elektronische A kaart. Je mag dan alleen werken als je een beroepskaart aanvraagt en krijgt.

Positieve beslissing: onbeperkt verblijfsrecht

Werken als werknemer

Als de DVZ je humanitaire regularisatie (9bis) toestaat en je een onbeperkt verblijfsrecht toekent, dan krijg je een elektronische B kaart. Je bent dan vrijgesteld van arbeidskaart. Je mag dus werken zonder arbeidskaart.

Werken als zelfstandige

Als de DVZ je humanitaire regularisatie (9bis) toestaat en je een onbeperkt verblijfsrecht toekent, dan krijg je een elektronische B kaart. Je bent dan vrijgesteld van beroepskaart. Je mag dus werken zonder beroepskaart.

 

Extra informatie