Tijdens de procedure

Werken als werknemer

Tijdens de procedure voor medische regularisatie (9ter) krijg je na de ontvankelijkheidsbeslissing een attest van immatriculatie. Je mag niet werken wanneer je dit attest van immatriculatie hebt.

Werken als zelfstandige

Tijdens de procedure voor medische regularisatie (9ter) krijg je na de ontvankelijkheidsbeslissing een attest van immatriculatie. Met dit attest van immatriculatie mag je werken als zelfstandige als je een beroepskaart aanvraagt en krijgt.

Positieve beslissing: tijdelijk verblijfsrecht

Werken als werknemer

Als de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) je medische regularisatie toestaat, krijg je de eerste 5 jaar een tijdelijk verblijfsrecht. Je krijgt een elektronische A kaart die je jaarlijks moet verlengen. Je mag werken met een arbeidskaart C.

De DVZ hoeft daarvoor geen voorwaarde van werk op te nemen in zijn beslissing.

Ook je familieleden die in je aanvraag opgenomen waren en die mee geregulariseerd werden, kunnen werken met een arbeidskaart C.

Werken als zelfstandige

Als de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) je medische regularisatie toestaat, krijg je de eerste 5 jaar een tijdelijk verblijfsrecht. Je krijgt een elektronische A kaart die je jaarlijks moet verlengen. Je mag werken als zelfstandige als je een beroepskaart aanvraagt en krijgt.

Onbeperkt verblijfsrecht

Werken als werknemer

Na 5 jaar krijg je als medisch geregulariseerde een onbeperkt verblijfsrecht. De termijn van 5 jaar begint te lopen vanaf de indiening van je aanvraag tot medische regularisatie. Je krijgt een elektronische B kaart. Je mag vrijgesteld van arbeidskaart werken.

Werken als zelfstandige

Na 5 jaar krijg je als medisch geregulariseerde een onbeperkt verblijfsrecht. De termijn van 5 jaar begint te lopen vanaf de indiening van je aanvraag tot medische regularisatie. Je krijgt een elektronische B kaart. Je bent vrijgesteld van beroepskaart om te werken als zelfstandige. 

 

Extra informatie