Algemene regel: verbod op tewerkstelling

Als je geen wettig verblijf hebt, kan je niet werken. Noch als loontrekkende, noch als zelfstandige. Je kan geen arbeids- of beroepskaart aanvragen.

Uitzondering: tewerkstelling tijdens je studies

Verplichte stages in België

Als je als student een verplichte stage moet doen in België, doet het er niet toe of je een wettig verblijf hebt in België of niet. Het moet wel gaan om een stage voor je studies in België, in een ander land van de Europese Economische Ruimte (alle EU-landen aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of in Zwitserland. Je kan de stage uitvoeren zonder arbeidskaart en ongeacht je verblijfsrecht.

Leren en werken

In bepaalde gevallen kan je als je een onwettig verblijf hebt toch werken in het kader van een opleiding 'leren en werken' (ook wel alternerend leren genoemd).

  • Als je als minderjarige een traject wil starten in het kader van leren en werken, doet je verblijfsrecht er niet toe. Je mag in onwettig verblijf zijn op het moment van je inschrijving. Je mag werken in het kader van je opleiding, vrijgesteld van arbeidskaart en ongeacht je verblijfsrecht, tot het einde van je opleiding, ook als je intussen meerderjarig wordt.
  • Als je als meerderjarige wil instappen in een traject leren en werken, moet je een wettig verblijf hebben op het moment van je inschrijving. Je mag dan werken in het kader van je opleiding, vrijgesteld van arbeidskaart, tot het einde van je opleiding. Als je als meerderjarige met een verblijfsrecht in het traject instapte en je verliest je verblijfsrecht, mag je niet verder blijven werken tot het einde van je opleiding zonder arbeidskaart. Je kan dan ook geen arbeidskaart aanvragen. Je kan je tewerkstelling in het kader van 'leren en werken' dus niet verderzetten. 

 

Extra informatie