• Internationale bevoegdheid afstamming

    Ik ben een Belgische man en wil mijn kind erkennen dat in Zweden geboren is. De Poolse moeder woont momenteel samen met het kind in Zweden. Kan een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand een erkenningsakte opmaken?

  • Toepasselijk recht afstamming

    Bij afstamming is de eerste vraag of er een wettelijk vermoeden van vaderschap of meemoederschap is. Dit betekent dat de wet iemand automatisch als vader of als meemoeder ziet.

  • Erkenning afstamming

    Het gaat over de erkenning in België van een afstammingsband die in het buitenland is vastgesteld in een authentieke akte (opgesteld door een ambtenaar of door een notaris) of in een gerechtelijke beslissing. Omdat akten en gerechtelijke beslissingen een verschillend erkenningsregime kennen, behandelen we de akten en de gerechtelijke beslissingen afzonderlijk  Er bestaan geen regels van de Europese Unie over de afstamming en men kijkt dus enkel naar het Wetboek IPR. 

  • Erkenning in België en frauduleuze erkenningen

    Hoe verloopt de procedure voor erkenning van een kind? Wat is een frauduleuze erkenning? Welke zijn de gevolgen en sancties van een frauduleuze erkenning?

  • Vaak gestelde vragen afstamming

    Kan ik in België wettelijk als vader van mijn kind beschouwd worden?

Extra informatie