Kies je begrip:

 • Aanhangigheid

  Is er geen verdrag of Europese regelgeving van toepassing? Dan geeft artikel 14 Wetboek Internationaal Privaatrecht (Wetboek IPR) de regel.

 • Adouls

  Adouls zijn functionarissen die de taken van notarissen verrichten. Ze zijn volgens het recht van de islam bevoegd om akten van religieus recht op te stellen.

 • Bruidsgift of bruidsprijs

  In de islam is de man formeel verplicht aan zijn vrouw een bruidsprijs of bruidsgave te betalen bij het sluiten van het huwelijk.

 • Brussel II Bis Verordening

  De Brussel II Bis Verordening is een verordening van de Europese Unie over:

 • Dubbele nationaliteit in het IPR

  Elke staat heeft het recht om zelf te bepalen wie zijn onderdanen zijn.

 • Eensluidend afschrift

  Een eensluidend afschrift is een kopie van een akte van de burgerlijke stand, inclusief de kantmeldingen.

 • EU-lidstaten

  Dit zijn de 28 EU-lidstaten (alfabetisch):

 • Exequatur

  Exequatur is een toelating van een Belgische rechter tot tenuitvoerlegging in België van een buitenlandse rechterlijke beslissing.

 • Gewone verblijfplaats

  Je gewone verblijfplaats is de plaats waar jij je als natuurlijke persoon hoofdzakelijk hebt gevestigd (artikel 4 Wetboek IPR ). Het is een feitelijk gegeven.

 • Herverwijzing

  De regels van het internationaal privaatrecht (IPR) zijn niet in alle landen gelijk.

 • Internationale uittreksels uit de burgerlijke stand

  De overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, gedaan te Wenen op 8 september 1976 heeft tot doel de lidstaten het gebruik op te leggen van ge

 • Kantmelding of randmelding

  De kantmelding op akten van de burgerlijke stand weergeeft beknopt de inhoud van een akte of van het beschikkend gedeelte van een rechterlijke beslissing.

 • Moudawana

  De Moudawana is het Marokkaanse familiewetboek. Het onderging in 2004 een grondige wijziging.

 • Openbare orde

  Met ‘openbare orde’ worden die beginselen bedoeld die voor de Belgische samenleving zo belangrijk zijn dat er niet van kan worden afgeweken door de toepassing van buitenlands recht.

 • Overschrijving naar de registers van de burgerlijke stand

  Een buitenlandse akte of buitenlandse rechterlijke beslissing kan worden overgeschreven naar de registers van de burgerlijke stand.

 • Tenuitvoerlegging

  De tenuitvoerlegging van een vonnis of arrest is het hard maken ervan.

 • Uitgifte

  Een uitgifte van een rechterlijke beslissing of van een authentieke akte is:

 • Uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand

  De bewaarders van de registers van de burgerlijke stand, onder andere de ambtenaar van de burgerlijke stand en de diplomatieke en

 • Uitzonderingsclausule

  Wanneer het recht dat aangewezen wordt door het Wetboek IPR een zeer zwakke band heeft met het geval, terwijl een ander recht een zeer nauwe band heeft met het geval, mag uitzonderlijk dat laatste

 • Verbetering akte van de burgerlijke stand

  Als een akte van burgerlijke stand een materiële misslag bevat, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand deze fout zelf verbeteren als hij een gunstig advies kreeg van de procureur des Konings (pr

 • Voorrangsregels of politiewetten

  Sommige regels van het Belgisch recht zijn zo belangrijk dat zij altijd worden toegepast, ongeacht het recht aangeduid door de regels van het Wetboek IPR. Dit komt niet veel voor.

 • Woonplaats

  Woonplaats of domicilie verwijst naar de plaats waar een persoon is ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister (artikel 4 Wetboek IPR).