De Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een centraal team juristen en drie regioteams juristen. Ons aanbod bestaat uit:

 • INFORMATIE: deze website, de Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht, het Tijdschrift voor vreemdelingenrecht
 • ADVIES: centrale en regionale juridische helpdesk
 • VORMING: open aanbod en aanbod op maat: zie 'vormingen' op deze website
 • BEGELEIDING: ondersteuning van organisaties om de rechtspositie van vreemdelingen te erkennen en toe te passen in hun dienstverlening; overleg, uitwisseling en werkgroepen; knelpuntbespreking met beleidsverantwoordelijken

Centrale en regionale juridische helpdesk

 • Lees eerst onze info op deze webpagina's
 • Heb je advies nodig op jouw maat? Contacteer ofwel onze centrale helpdesk, ofwel onze regionale helpdesk.

Centrale juridische helpdesk

Bel naar 02 205 00 55 en kies een toets:

maandag

 woensdag

 Vrijdag

 9 – 12.30 uur

 13.30 – 17 uur

 9 – 12.30 uur

 • Toets 1: Internationaal Familierecht (familiaal IPR): gesloten op 13-10-2017
  Welk recht geldt op internationale familiesituaties: geboorteakten, huwelijk, echtscheiding,...
 • Toets 2: Asielrecht (door juristen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen)gesloten op 13-10-2017
  Asielprocedure (aanvraag voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming), opvang van asielzoekers
 • Toets 3: Vreemdelingenrecht
  Verblijfsdocumenten, gezinshereniging, EU-verblijf, arbeidskaarten, sociale rechten, doelgroep inburgering, uitwijzing, nationaliteit,...
 • Toets 4: Medische aspecten van het vreemdelingenrecht
  Terugbetaling van medische kosten, medische regularisatie (9ter), terugkeer bij ziekte,...

Of mail je vraag over "internationaal familierecht", "asielrecht" of "medische aspecten" aan juridesk[at]integratie-inburgering.be.

Vragen over het ruime vreemdelingenrecht beantwoorden we alleen telefonisch, niet per e-mail.

Regionale juridische helpdesk

 • Regioteam Oost- en West-Vlaanderen: T 09 267 66 45, 46 of 47: elke werkdag (9u–12u en 13u–16u) of juridesk.ovlwvl[at]integratie-inburgering.be.
 • Regioteam Brussel + rand-Mechelen-Leuven: T 02 414 04 53: elke werkdag (9u–12u en 14u–17u). Consultatie ter plaatse (Mommaertsstraat 22, 1080 Sint-Jans-Molenbeek) kan enkel op afspraak bij CAW Brussel op hetzelfde nummer of 02 414 24 23.
 • Regioteam Limburg + kempen en hageland: 011 23 77 99: elke werkdag (9u–12u en 13u30–16u) of juridesk.lim[at]integratie-inburgering.be. Consulltatie ter plaatse (Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt) kan zonder afspraak op maandag tot donderdag van 9u tot 12u; op andere momenten enkel na afspraak.

 

Extra informatie