De Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een centraal team juristen en drie regioteams juristen. Ons aanbod bestaat uit:

 • INFORMATIE: deze website, de Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht, het Tijdschrift voor vreemdelingenrecht
 • ADVIES: centrale en regionale juridische helpdesk
 • VORMING: open aanbod en aanbod op maat: zie 'vormingen' op deze website
 • BEGELEIDING: ondersteuning van organisaties om de rechtspositie van vreemdelingen te erkennen en toe te passen in hun dienstverlening; overleg, uitwisseling en werkgroepen; knelpuntbespreking met beleidsverantwoordelijken

Centrale en regionale juridische helpdesk (gesloten van 25-12 tot 1-01-2018)

 • Lees eerst onze info op deze webpagina's
 • Heb je advies nodig op jouw maat? Contacteer ofwel onze centrale helpdesk, ofwel onze regionale helpdesk.

Centrale juridische helpdesk

Maandag

 Woensdag

 Vrijdag

 9 – 12.30 uur

 13.30 – 17 uur

 9 – 12.30 uur

Bel naar 02 205 00 55 en kies een toets:

 • Toets 1: Internationaal Familierecht (familiaal IPR): gesloten op 11-12-2017 en van 25-12 tot 5-01-2018
  Welk recht geldt op internationale familiesituaties: geboorteakten, huwelijk, echtscheiding,... Vragen ook per mail mogelijk.
 • Toets 2: Asielrecht (door juristen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
  Asielprocedure (aanvraag voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming), opvang van asielzoekers. Vragen ook per mail mogelijk.
 • Toets 3: Vreemdelingenrecht
  Verblijfsdocumenten, gezinshereniging, EU-verblijf, arbeidskaarten, sociale rechten, doelgroep inburgering (vragen ook per mail mogelijk), uitwijzing, nationaliteit,...
 • Toets 4: Medische aspecten van het vreemdelingenrecht
  Terugbetaling van medische kosten, medische regularisatie (9ter), terugkeer bij ziekte,... Vragen ook per mail mogelijk.

Sommige specifieke vragen kan je ook e-mailen aan juridesk[at]integratie-inburgering.be 

 • We beantwoorden alleen e-mailvragen over "internationaal familierecht", "asielrecht", "medische aspecten", of "doelgroep inburgering". Vermeld dan dit onderwerp in je e-mail. 
 • Vragen over het ruime vreemdelingenrecht beantwoorden we alleen telefonisch, niet per e-mail.

Regionale juridische helpdesk

 • Regioteam Oost- en West-Vlaanderen: T 09 267 66 45, 46 of 47: elke werkdag (9u–12u en 13u30–16u) of juridesk.ovlwvl[at]integratie-inburgering.be. Gesloten van 25-12 tot 5-01-2018
 • Regioteam Brussel + rand-Mechelen-Leuven: T 02 414 04 53: elke werkdag (9u–12u en 14u–16u30). Consultatie ter plaatse (Mommaertsstraat 22, 1080 Sint-Jans-Molenbeek) kan enkel op afspraak bij CAW Brussel op hetzelfde nummer of 02 414 24 23. 
 • Regioteam Limburg + kempen en hageland: 011 23 77 99: op maandag, woensdag en vrijdag (9u–12u en 13u30–16u) of juridesk.lim[at]integratie-inburgering.be. Consultatie ter plaatse (Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt) kan zonder afspraak op dinsdag, woensdag en donderdag (telkens 9u-12u); op andere momenten enkel na afspraak. 

 

Extra informatie