Een gewone bankrekening is een betaalrekening, ook wel zichtrekening genoemd. Voor de eenvoud gebruiken we het woord ‘bankrekening’.


> Voorwaarden om een bankrekening te openen?


> Mogelijke oorzaken of redenen waarom de bank weigert om een bankrekening te openen


> Je bankrekening is geblokkeerd: wat nu?


> Klacht indienen