Als je voor de eerste keer in België werkt, moet een geneeskundig getuigschrift van arbeidsgeschiktheid worden toegevoegd. Het getuigschrift verklaart dat 'niets erop wijst dat de werknemer wegens zijn gezondheidstoestand, in de nabije toekomst, arbeidsongeschikt zal worden'.

Het getuigschrift mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Het getuigschrift uit het buitenland moet opgesteld worden door een arts die erkend is door de Belgische diplomatieke of consulaire post. Eventueel moet het getuigschrift beëdigd vertaald worden in een van de talen van het gewest waar je werkgever de arbeidskaart aanvraagt.

Een modelformulier is beschikbaar op de website van de Vlaamse administratie.

Je moet het geneeskundig getuigschrift niet voorleggen:

  • bij een hernieuwingsaanvraag
  • als je al minstens 2 jaar wettig in België verblijft op het moment van de aanvraag
  • als je als Roemeen, Bulgaar of Kroaat werkt in een knelpuntberoep
  • als je een gespecialiseerde technieker bent
  • als je een specifieke beroepsopleiding komt volgen