Ook vreemdelingen kunnen in België een bankrekening openen. Als de bank dit weigert, kan je een beroep doen op de basisbankdienst. Het is een bankrekening met een minimale dienstverlening. Elke consument heeft er recht op.


> Een gewone bankrekening

Als je aan de wettelijke voorwaarden voldoet en de bank is bereid om je als klant te aanvaarden, dan kan je een rekening openen.


> De basisbankdienst
Elke consument heeft recht op een basisbankdienst. Het is een bankrekening met een minimale dienstverlening. Er zijn ook hier enkele voorwaarden.