Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 10

Wat is de naam van dit document?

  • Bijzonder doorlaatbewijs
  • Bijlage 10

Wie krijgt een bijlage 10?

Onderdanen van derde landen die vrijgesteld zijn van visumplicht en niet in het bezit zijn van het vereiste paspoort of een geldig identiteitsbewijs. Bij wijze van uitzondering kunnen ze toch door de met de grenscontrole belaste overheden worden toegelaten om België binnen te komen.

Je moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • over voldoende bestaansmiddelen beschikken
  • gegronde redenen hebben om die aanvraag te doen
  • niet langer dan twee weken in het Rijk verblijven
  • in het bezit zijn van enig identiteitsbewijs

Ook als niet aan al deze voorwaarden is voldaan, kan je een bijzonder doorlaatbewijs krijgen. Maar dan gebeurt dat op instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Wat is de geldigheidstermijn?

De bijlage vermeldt het aantal dagen dat je tot het grondgebied wordt toegelaten.

Extra informatie