Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 10bis

Wat is de naam van dit document?

  • Doorlaatbewijs - Dublin II
  • Bijlage 10bis

Wie krijgt een bijlage 10bis?

  • Asielzoekers van wie België de overname gevraagd heeft aan de overheden van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag na een Dublin-onderzoek. En die overgedragen worden aan die staat. Deze asielzoekers hebben een bijlage 25quater of 26quater gekregen.

Wat is de geldigheidstermijn?

Het document vermeldt de datum waarbinnen je je bij de autoriteiten van de verantwoordelijke staat moet aanmelden. De voorziene termijn is geen legale verblijfsperiode. Ze geeft aan hoeveel tijd je hebt om je voor een asielaanvraag te melden in de verantwoordelijke staat.

In welk register word je ingeschreven?

Was je reeds als asielzoeker ingeschreven, dan blijf je in het wachtregister ingeschreven staan tot je daadwerkelijk België hebt verlaten.

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Een beroep tegen de bijlage 10bis is niet mogelijk. Tegen de bijlage 25quater of 26quater is wel een annulatieberoep mogelijk bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Extra informatie