Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 11

Wat is de naam van dit document?

  • Bevel tot terugdrijving
  • Bijlage 11

Wie krijgt een bijlage 11?

Vreemdelingen die zich aanmelden aan de grens, maar waarbij de toegang tot het grondgebied geweigerd wordt.

  • De vreemdeling die geen recht heeft op toegang tot het grondgebied en tegengehouden wordt aan de grens. Bijvoorbeeld omdat hij onvoldoende bestaansmiddelen heeft of niet in het bezit is van de vereiste documenten.
  • Asielzoeker die een aanvraag indiende aan de grens, maar waarvan de asielprocedure wordt beëindigd met een technische weigering, door uitdrukkelijke of stilzwijgende afstand van procedure.
  • De vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod.

Wat is de geldigheidstermijn?

Anders dan op een bevel om het grondgebied te verlaten, staat er op de bijlage 11 geen termijn. Je kan dus onmiddellijk gerepatrieerd worden. Er geldt wel altijd een termijn van minimum 24 uur waarin niet gerepatrieerd kan worden, om toe te laten eventueel een beroep in te dienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Tegen de beslissing tot terugdrijving met bijlage 11 staat een beroep tot nietigverklaring open bij de RvV binnen de 30 dagen. Ook een vordering tot schorsing is mogelijk. Als je vastgehouden wordt met het oog op repatriëring, kan je een schorsing bij uiterste hoogdringendheid vragen.