Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 11ter

Wat is de naam van dit document?

  • Beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving - Asielzoeker
  • Bijlage 11ter

Wie krijgt een bijlage 11ter?

De vreemdeling die een asielaanvraag indiende, maar die aan de grens vastgehouden blijft omdat er indicaties zijn die wijzen op een mogelijk misbruik van de procedure. Die indicaties worden opgesomd in artikel 74/6 §1bis Vreemdelingenwet.

Wat is de geldigheidstermijn?

De bijlage 11ter heeft geen termijn van uitvoering. Het document kan naast de beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving ook een beslissing tot terugleiding bevatten. Die laatste beslissing maakt een gedwongen repatriëring mogelijk. Er geldt wel een periode van minimum 24 uur waarin de beslissing niet uitgevoerd kan worden, om eventueel een beroep in te stellen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Tegen de beslissing tot terugdrijving kan binnen de 30 dagen je een beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen. Ook een vordering tot schorsing is mogelijk. Als je vastgehouden wordt met het oog op repatriëring, kan je een schorsing bij uiterste hoogdringendheid vragen.

Extra informatie