Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 13bis

Wat is de naam van dit document?

  • Beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten
  • Bijlage 13bis

Wie krijgt een bijlage 13bis?

Asielzoekers die in België een aanvraag hebben ingediend en die als een gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid worden beschouwd.

Wat is de geldigheidstermijn?

De beslissing houdt het bevel in om België binnen bepaalde periode, meestal 5 dagen, te verlaten. Als die periode is verlopen, dan kan de vreemdeling gedwongen worden uitgewezen. De periode van 5 dagen is uitzonderlijk verlengbaar.

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Binnen de dertig dagen na de datum van de officiële mededeling van de beslissing kan je een annulatieberoep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Extra informatie