Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 16

Wat is de naam van dit document?

  • Aanvraag om machtiging tot vestiging of tot het bekomen van de status van langdurig ingezetene
  • Bijlage 16

Wie krijgt een bijlage 16?

Derdelanders die de vestiging of het statuut van langdurig ingezetene willen aanvragen, vullen dit aanvraagformulier in. Je moet het teruggeven aan de gemeente. Als je aanvraag in overweging wordt genomen, dan ontvang je een ontvangstbewijs (bijlage 16bis). Is dat niet het geval, dan krijg je een bijlage 16ter.

Wat is de geldigheidstermijn?

Niet van toepassing. Het gaat hier om een aanvraagformulier.

Extra informatie