Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 16bis

Wat is de naam van dit document?

  • Ontvangstbewijs
  • Bijlage 16bis

Wie krijgt een bijlage 16bis?

Derdelanders die een aanvraag tot vestiging hebben ingediend of het statuut van langdurig ingezetene hebben aangevraagd, en waarvan de aanvraag in overweging wordt genomen.

Vanaf de afgifte van dit document heeft de overheid 5 maanden om een beslissing te nemen. Wanneer je verblijfskaart verstrijkt voordat die beslissing wordt genomen, krijg je in afwachting daarvan een bijlage 15.

Wat is de geldigheidstermijn?

Op dit ontvangsbewijs staat geen termijn.

Extra informatie