Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 19quinquies

Wat is de naam van dit document?

  • Beslissing tot niet-inoverwegingname
  • Bijlage 19quinquies

Wie krijgt een bijlage 19quinquies?

Vreemdeling die beweert in aanmerking te komen voor een verklaring van inschrijving of voor een verblijfsrecht als Unieburger (of Zwitser) of als familielid van een Unieburger (of Zwitser) of Belg, maar die zijn nationaliteit of verwantschap onvoldoende kan bewijzen.

Meer weten over gezinshereniging als familielid van een Unieburger? 

Meer weten over gezinshereniging als familielid van een Belg?

Wat is de geldigheidstermijn?

Deze bijlage bevat geen termijn. Het houdt alleen maar een beslissing in. Eventueel kan je apart een bevel om het grondgebied te verlaten krijgen, waarin wel een termijn is opgenomen.

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Tegen deze belissing tot niet-inoverwegingname kan je binnen de 30 dagen een beroep tot nietigverklaring indienen bij de Raad voor Vreemdelingebetwistingen. Dit beroep is niet van rechtswege schorsend, maar je kan gelijktijdig een vordering tot schorsing indienen, eventueel in uiterst dringende noodzakelijkheid.

Extra informatie