Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 26 quinquies

Wat is de naam van dit document?

  • Attest
  • Bijlage 26 quinquies

Wie krijgt een bijlage 26 quinquies?

Asielzoekers die in België een meervoudige asielaanvraag hebben ingediend.

Wat is de geldigheidstermijn?

Dit document registreert de meervoudige asielaanvraag. Het dekt het verblijf in België in afwachting van een beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen.

In welk register word je ingeschreven?

In het wachtregister. 

 

Extra informatie