Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 37

Wat is de naam van dit document?

  • Attest van afneming van een verblijfsvergunning of vestigingsvergunning, of van een verblijfsdocument
  • Bijlage 37

De term 'regulariseren' op het document duidt op de uitklaring van het verblijfsstatuut via de gemeente, bijvoorbeeld de afgifte van ander verblijfsdocument of herinschrijving in het Rijksregister. De term verwijst dus niet naar de aanvraag tot humanitaire regularisatie (9bis) of medische regularisatie (9ter).

Wie krijgt een bijlage 37?

De vreemdeling wiens verblijfsdocument wordt afgenomen om een andere reden dan dat er een bevel wordt afgegeven om het grondgebied te verlaten.

Bijvoorbeeld:

  • vermoeden dat het document vals of niet meer geldig is
  • je blijkt niet meer ingeschreven in het Rijksregister
  • het document werd ten onrechte afgegeven

Deze bijlage wordt afgegeven op initiatief van de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel, de Dienst Bevolking van de gemeente of de politie.

Wat is de geldigheidstermijn?

Het document geeft een verblijfsrecht van 8 werkdagen en is niet verlengbaar.

In welk register word je ingeschreven?

Je wordt met een bijlage 37 niet ingeschreven. Je kan eventueel nog ingeschreven staan op grond van het verblijfsstatuut dat betwist wordt en uitgeklaard moet worden.