De werkgever vraagt de hernieuwing van de gecombineerde vergunning aan bij het bevoegde gewest. Hij doet dit ten laatste twee maanden voor het verstrijken van de geldigheid van de lopende gecombineerde vergunning.

Nodige documenten?

Bij een hernieuwingsaanvraag dienen gedeeltelijk dezelfde documenten neergelegd te worden als bij een eerste aanvraag. Sommige documenten, zoals het medisch attest of het getuigschrift waaruit blijkt dat de onderdaan van een derde land niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of wanbedrijven van gemeenrecht, dienen echter niet opnieuw voorgelegd te worden.

Een overzicht van de nodige documenten per categorie is terug te vinden via de websites van de bevoegde gewestelijke diensten:

Procedure hernieuwingsaanvraag

De procedure is grotendeels dezelfde als bij de eerste aanvraag.

Als je gecombineerde vergunning vervalt en DVZ nog geen beslissing nam over je aanvraag tot hernieuwing, krijg je van de gemeente een bijlage 49 in afwachting van een beslissing. Je hernieuwingsaanvraag moet wel ontvankelijk verklaard zijn door het bevoegde gewest. In tegenstelling tot een eerste aanvraag, kan je met deze bijlage 49 in het kader van een hernieuwing niet werken. 

Opgelet! Wettelijk gezien dient de hernieuwingsaanvraag ten laatste twee maand voor het verstrijken van de geldigheid van de lopende gecombineerde vergunning te worden aangevraagd. De beslissingstermijn voor de hernieuwing is echter 120 dagen vermeerderd met de ontvankelijkheidstermijn, net zoals bij een eerste aanvraag. Om te vermijden dat je niet kan werken in afwachting van een hernieuwing, kan je dus best vier en een halve maand voor het verstrijken van je lopende gecombineerde vergunning een hernieuwingsaanvraag indienen. Zodra je een positieve beslissing krijgt over de aanvraag tot hernieuwing krijg je een nieuwe bijlage 49 waarmee je wel kan werken.